Duolingo app for spoken english learning app

DuoLingo App : મિત્રો અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ ડ્યુઓલિંગો એપ જે આપને ઘેર બેઠા અંગ્રેજી શીખવા મ…